Εφορμώντας από τα τριάντα χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ο Γιώργος Παγουλάτος κάνει μία αναδρομή στις ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις που συντελέστηκαν έκτοτε και τονίζει την αναγκαιότητα επιτέλεσης κοινής εξωτερικής και αμυντικής ευρωπαϊκής πολιτικής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.
Φωτογραφία από τον Guillaume Henrotte στο Unsplash.