Ο Γιώργος Μανάλης γράφει για τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων και το ενδεχόμενο μετάβασης  σε δημοσιονομικά πρότυπα (fiscal standards).

Διαβάστε το άρθρο εδώ