Ο Γιώργος Παγουλάτος συνομιλεί με τον François Heisbourg για το σημείο καμπής που σηματοδοτεί η επιστροφή του πολέμου στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε το κείμενο εδώ, στα γαλλικά.
Παρακολουθήστε την εκδήλωση “Νύχτα Ιδεών” εδώ.