Ο Πέτρος Καρπαθίου γράφει για την παραπληροφόρηση, την μεγαλύτερη απειλή που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα το 2024, την πλέον εκλογική χρονιά. Στην συνέχεια εμβαθύνει στην εν δυνάμει επίδραση που θα μπορούσε να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά και πως αυτά θα καθορίσουν το μέλλον της.

Διαβάστε το άρθρο εδώ, στα αγγλικά.