“Ο απολογισμός των 40 ετών που άλλαξαν την όψη της Ελλάδας συμπίπτει με το έτος εκκίνησης της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Ο πανευρωπαϊκός αυτός διάλογος προσφέρει σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας να συντονίσει τις προσπάθειές της μαζί με άλλες χώρες με συγκλίνοντα συμφέροντα, όπως η Γαλλία και οι χώρες του Νότου, στη διεκδίκηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ”, τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γιώργος Παγουλάτος, σε άρθρο του για την πολυσήμαντη σχέση Ελλάδας – ΕΕ και τις εν δυνάμει τομές της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ, στις σελίδες 53-54 του περιοδικού της Βουλής των Ελλήνων “ΒΟΥΛΗ Επί του… Περιστυλίου”.