Ομιλητές:

Γιώργος Κουμουτσάκος, Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Stephan Mayer, Υφυπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας

Αγγελική Δημητριάδη, Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής Προγράμματος Μετανάστευσης, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα

Marie De Somer, Επικεφαλής Προγράμματος Ευρωπαϊκής Μετανάστευσης και Διαφορετικότητας και Κύρια Αναλύτρια Πολιτικής, European Policy Centre (EPC), Βρυξέλλες

Asli Selin Okyay, Senior Fellow, Istituto Affari Internazionali (IAI), Ρώμη

Martin Wagner, Κύριος Σύμβουλος Πολιτικής για το Άσυλο, International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), Βιέννη

Συντονισμός: Άγγελος Αθανασόπουλος, Δημοσιογράφος, ΤΟ ΒΗΜΑ