Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ‘Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη–μέλη της Ε.Ε.‘, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 19 Σεπτεμβρίου, και αναφέρει τη συμμετοχή του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Λουκά Τσούκαλη, στην Ομάδα υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.