Νέα και Media | Πρόγραμμα Τουρκίας

Αλεβίτες της Θράκης: μια κοινότητα με ρίζες στους αιώνες – Ευάγγελος Αρεταίος

Δημοσίευση
22 Δεκεμβρίου 2023
 
Apple podcasts, Google podcasts, Soundcloud, Spotify, YouTube και Amazon music
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Στο νέο podcast ο Ευάγγελος Αρεταίος, δημοσιογράφος και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πρόγραμμα Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις κοινότητες των Μπεκτασήδων και των Αλεβιτών, για τη ζωή των Μπεκτασήδων στη Θράκη, για τις ομοιότητες και διαφορές που έχουν με το σιιτικό Ισλάμ, για το ρόλο των Μπεκτασήδων στο σώμα των Γενίτσαρων και τη ριζική αναδιάρθρωση μετά το 1826.

Μπορείτε να ακούσετε το νέο podcast στα κανάλια μας Apple podcasts, Google podcasts, Soundcloud, Spotify, YouTube και Amazon music.

Αναλυτές

Ευάγγελος Αρεταίος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα Τουρκίας
Οντίν Λιναρδάτου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας