Ο Αλέκος Κρητικός κάνει μία αποτίμηση των συμπερασμάτων του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αναλύει γιατί η φράση που χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο των συμπερασμάτων για «μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία για την ανταγωνιστικότητα η οποία θα εδράζεται σε μια πλήρως ολοκληρωμένη αγορά» μόνο αθώο ευχολόγιο δεν είναι.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.