Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγητή Λουκά Τσούκαλη, με θέμα: «Οι ποιητές και η κρίση». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής την 1η Απριλίου 2012.