Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη: «Αντιμέτωποι με την κρίση της ιστορίας». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 4 Νοεμβρίου 2012.