Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη: «Η νέα διαχωριστική γραμμή δεν θα κρατήσει πολύ». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 15 Ιουλίου  2012.