Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη: «Έχουμε πολύ λίγο χρόνο». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 18 Ιουνίου  2012.