Μπορείτε  εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη, με θέμα: «Το ελληνικό φυλάκιο στα ευρωπαϊκά σύνορα». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής στις 27 Μαΐου  2012.