Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη, με θέμα: «Ο ρόλος του ηγέτη στην κρίση». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής στις 30 Απριλίου 2012.