Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη με θέμα την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο EurActiv στις 26 Απριλίου 2013.