Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη: «Μοιάζουμε με την Ιταλία;». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 3 Μαρτίου 2013.