Για τον ρόλο και τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Ιστότοπου για την Ένταξη των Μεταναστών γράφει στην Huffington Post ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο κείμενό του: «Η Ιστοσελίδα προσφέρει αξιόπιστη και διασταυρωμένη ενημέρωση, απέναντι σε πρακτικές παραληροφόρησης», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι:«Σημαντικό κομμάτι του έργου επίσης, είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών από οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενό του, εδώ.