Μπορείτε εδώ  να διαβάσετε το άρθρο του μέλους του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Παναγιώτη Ιωακειμίδη, με θέμα: «Απάντηση η δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Έθνος στις 6 Οκτωβρίου 2012.