Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του μέλους του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Παναγιώτη Ιωακειμίδη, με θέμα: «Το ευρώ ως εργαλείο πολιτικής». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤA NEA στις 8 Φεβρουαρίου 2013.