Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Καθηγητή Γιώργου Παγουλάτου στην Καθημερινή της Κυριακής, με θέμα: «Η δραματική επικαιρότητα της ανεργίας». Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2013.