Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Καθηγητή Γιώργου Παγουλάτου στην Καθημερινή της Κυριακής, με θέμα: «Από το πατριωτάκι στον πατριωτισμό». Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2012.