Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Καθηγητή Γιώργου Παγουλάτου στην Καθημερινή της Κυριακής, με θέμα: «Το κόμμα των ανοήτων και η ανάπτυξη». Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουνίου 2013.