Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Ιωάννη Γρηγοριάδη, με θέμα: «Οι αναδυόμενες ευκαιρίες για την Ελλάδα». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής στις  14 Απριλίου 2012.