Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ  και επίκουρου καθηγητή του τμήματος πολιτικής επιστήμης του πανεπιστημίου Μπίλκεντ, Δρος Ιωάννη Γρηγοριάδη, με θέμα: «Για το άνοιγμα της Σχολής της Χάλκης». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 12 Ιουλίου 2012.