Ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Δημήτρης Κατσίκας δημοσίευσε άρθρο για την ελληνική κρίση στο PublicServiceEurope.com στις 16 Νοεμβρίου 2012.  Το κείμενο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά.