Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του  ερευνητικού υποτρόφου «Σταύρος Κωστόπουλος» στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δρος Ιωάννη Αρμακόλα, και της βοηθού έρευνας κ. Maja Maksimović,  στην ιστοσελίδα Euractiv.com. Η ανάλυση δημοσιεύθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2012.