Ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Δημήτρης Κατσίκας δημοσίευσε άρθρο  με θέμα: «Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σχέδιο και όχι έξοδο από την ευρωζώνη» στο PublicServiceEurope.com στις 23 Μαρτίου 2012.  Το κείμενο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά.