Άρθρο του Γιώργου Χρηστίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ερευνητή του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, με τίτλο The Development of postSoviet BulgarianRussian relations” δημοσιεύτηκε στον τιμητικός τόμο για την Καθηγήτρια Iskra Baeva του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας “Св. Климент Охридски” με τίτλο “Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και οι διαδικασίες ευρωπαϊκής ενοποίησης/κατακερματισμού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990”.