Ο Γιώργος Χρηστίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ερευνητής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, δημοσίευσε άρθρο στο Άρδην (Τεύχος 114, Δεκέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019, σσ. 53-56) με τίτλο «Bουλγαροτουρκικές σχέσεις, μια σύντομη ανάλυση».  

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2FXPXGK