Μπορείτε  εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Ηγέτιδα χωρίς σχέδιο και ατζέντα». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Έθνος στις  9 Ιουνίου  2012.