Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού» Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 3 Ιουλίου 2013.