Μπορείτε  εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διεθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Η άκρα δεξιά και το μεταναστευτικό». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 25 Απριλίου 2012.