Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 13 Φεβρουαρίου 2013.