Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διεθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Η ανάγκη για το επόμενο βήμα». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 26 Σεπτεμβρίου 2012.