Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διεθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Εννέα διαπιστώσεις για τη μετανάστευση». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 18 Ιουλίου 2012.