Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητή Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλου με τίτλο: «Οι ηλίθιοι έχουν τους δικούς τους νόμους». Η ανάλυση δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής στις 31 Μαρτίου 2013.