Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητή Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλου για την οικονομική κρίση και τον αντίκτυπό της στη σχέση γονέων-παιδιών. Η ανάλυση δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής στις  14 Απριλίου 2013.