Διαβάστε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Λουκά Τσούκαλη, στην Γερμανική οικονομική εφημερίδα ‘Handelsblatt‘, που δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουνίου 2012 (στα γερμανικά). Επίσης μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο-γνώμη στο περιοδικό ‘The European’, όπως δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουλίου 2012, στα γερμανικά και στα αγγλικά.