Ο Πρέσβης ε.τ. και ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ Αλέξανδρος Μαλλιάς δημοσίευσε άρθρα τους στις εφημερίδες Les Temps και KOHA Ditore. Το πρώτο αφορά την Ευρώπη και το δεύτερο τις σχέσεις της Ελλάδας με τους γείτονές της.