Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συμμετείχε σε  συνάντηση εργασίας, που διοργάνωσε το EUROPEUM στο πλαίσιο του έργου “YouthEU: Η αντιμετώπιση του Ευρωσκεπτικισμού μέσω της Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης των νέων ως Ευρωπαίων Πολιτών”. Έξι Έλληνες φοιτητές επιλέχθηκαν από την συνάντηση εργασίας της Αθήνας για να μετάσχουν σε ένα διαδραστικό σεμινάριο, στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2022. Συνολικά δεκαοχτώ μαθητές και φοιτητές από τη Τσεχία, Γαλλία και Σερβία συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση εργασίας, η οποία συμπεριέλαβε μια κλειστή συζήτηση με εκπροσώπους φορέων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στις διάφορες συνεδρίες, κάθε ομάδα αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις της ΕΕ, συζήτησε θέματα σχετικά με τον ευρωσκεπτικισμό και αντάλλαξε ιδέες και απόψεις για την καταπολέμησή του. Επίσης, οι μαθητές/φοιτητές σχημάτισαν διακρατικές ομάδες και παρουσίασαν τα αποτελέσματα των προτάσεων τους σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ και εμπειρογνώμονες, κατά την επίσκεψή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.