Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του προγράμματος Youth EU.  Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του workshop στις Βρυξέλλες, δίνοντας έμφαση στον Πυλώνα της Δημοκρατίας.

 

Ο Σπύρος Μπλαβούκος, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη και Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έθεσε ερωτήματα σε κρίσιμα ζητήματα. Συγκεκριμένα, ανέδειξε τη σημασία των ΜΜΕ στις εκλογές, τα διττά αποτελέσματα του e-voting στις Ευρωεκλογές και τη δράση «εξ -ευρωπαικών» παραγόντων, οι οποίοι αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Η συζήτηση, την οποία συντόνισε ο επικεφαλής του Προγράμματος ΝΑ Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιωάννης Αρμακόλας, επικεντρώθηκε στον Ευρωσκεπτικισμό στην Ελλάδα. Δόθηκε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη δομή της κοινωνίας και στον ενεργό ρόλο που πρέπει να έχουν οι Ευρωβουλευτές ως εκπρόσωποι των εθνικών κρατών. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τρόπους προώθησης της ευρωπαϊκής ιδέας στους νέους.