Την 1η Απριλίου 2009 το ΕΛΙΑΜΕΠ συνδιοργάνωσε ένα εργαστήριο με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Ασφάλειας: Προκλήσεις και Προτεραιότητες» με το Αλβανικό Ίδρυμα Διεθνών Σχέσεων (AIIS) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία για την Ανοικοδόμηση της Ειρήνης (IfP).

Το IfP είναι ένα δίκτυο για την πρόληψη των συγκρούσεων, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συγκεντρώνει τη συμπληρωματική γεωγραφική και θεματική ειδικότητα 10 οργανισμών (και των δικτύων τους) με γραφεία σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε χώρες που επηρεάζονται από συγκρούσεις. Ο σκοπός του είναι να αναπτύξει και να καλλιεργήσει τη διεθνή γνώση και εξειδίκευση στον τομέα της πρόληψης συγκρόυσεων και ανοικοδόμησης της ειρήνης, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ισχυρή, ανεξάρτητη ανάλυση ώστε να διευκολύνουν καλύτερα ενημερωμένες και περισσότερο εμπειρικές πολιτικές αποφάσεις.

Ο τομέας ασφάλειας του IfP  στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης του προγραμματισμού της ΕΕ και των κρατών μελών σε σχέση με την ασφάλεια, μέσα από έρευνα που αναγνωρίζει τα προβλήματα που εμποδίζουν τις πολιτικές να εφαρμοστούν όπως σχεδιάστηκαν και προτείνοντας ενναλακτικές στρατηγικές. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν διοργανωθεί μια σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων στον Τομέα Μεταρρυθμίσεων Ασφάλειας από εταίρους του IfP κατά τη διάρκεια του 2009.

Το εργαστήριο στα Τίρανα επικεντρώνονταν στις παρούσες προκλήσεις και προτεραιότητες για τις Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Ασφάλειας. Πολιτικοί, ειδικοί στην ασφάλεια και ακαδημαϊκοί συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν και να εξετάσουν λεπτομερώς τις προκλήσεις στη ΝΑ Ευρώπη και ειδικότερα στην Αλβανία, όπως και προτεραιότητες της ΕΕ σχετικά με τις Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Ασφάλειας.

Την έναρξη των εργασιών κύρηξε ο Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας, η ΑΕ κ. Gazmend Oketa, που μίλησε για τη στρατιωτική μεταρρύθμιση της Αλβανίας και τον σχετικό οδικό χάρτη. Η κοινοβουλευτική διάσταση των Μεταρρυθμίσειων στον Τομέα της Ασφάλειας παρουσιάστηκε στην πρωινή συνεδρία από τον Marc Remillard του Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces (DCAF) και στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν ο Besnik Mustafaj, βουλευτής, Πρόεδρος του ΔΣ του ΑΙΙS και πρωην Υπουργός Εξωτερικών και ο Leonard Demi, βουλευτής και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Αλβανίας για την Ασφάλεια.

Ο Peter Gill, από το Πανεπιστήμιο Salford μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών και το ρόλο τους στις Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Ασφάλειας . Ο Arjan Dyrmishi του AIIS και οι Arian Starova, Sali Shehu and Aldo Bumci, βουλευτές, σχολίασαν την κατάσταση στην Αλβανία και τις προτεραιότητες των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Ο Sebastian Babaud του Saferworld των Βρυξελλών που συντονίζει τον τομέα ασφάλειας του IfP παρουσίασει ένα κείμενο με τίτλο «Προκλήσεις και Προοπτικές για Αποτελεσματικότερες Διαδικασίες σχετικά με τις Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Ασφάλειας».

Τέλος, το εργαστήριο συμπεριλάμβανε μια εκ βαθέων συζήτηση για τις Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Ασφάλειας στην Αλβανία με εισηγητή τον Δρ. Damian Gjiknuri, ειδικό στην ασφάλεια και τους Arian Starova, Sali Shehu, Aldo Bumci ,Enika Abazi, βουλευτές που ανέπτυξαν περισσότερο το τρέχον περιβάλλον ασφάλειας στην Αλβανία και τις μελλοντικές ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη σταθερότητα που σχετίζεται με τις μεταρρυθμίσεις στην ασφάλεια, την σταθεροποίηση του νομικού περιβάλλοντος της Αλβανίας και τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αντιμετώπιση της διαφθοράς με συντονισμένες ενέργειες όλων των σχετικών παραγόντων που δρουν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πάνω από 40 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε αύτο το μονοήμερο εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν βουλευτές από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια της Αλβανίας, ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί διπλωμάτες, απεσταλμένοι του ΝΑΤΟ και άλλων αποστολών βοήθειας στην Αλβανία, όπως και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι.
Διαβάστε το πρόγραμμα του Σεμιναρίου (στα αγγλικά).