Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator European Dialogue (MED) διοργάνωσε με επιτυχία στις Βρυξέλλες το workshop με τίτλο: “Threat perceptions and scenarios for EU security and defense” στις 10 Ιουλίου 2018.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν βουλευτές ευρωπαϊκών χωρών και ερευνητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για μείζονα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα Mercator European Dialogue υλοποιείται από το Stiftung Mercator και το The German Marshall Fund of the United States (GMF) στη Γερμανία, σε συνεργασία με το Istituto Affari Internazionali (IAI) στην Ιταλία, το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) στην Ισπανία,  το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το King Baudouin Foundation.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά εδώ