Σούνιο, 3-6 Ιουλίου 2008

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Bertelsmann Foundation οργάνωσαν από κοινού ένα Συνέδριο με θέμα “Η ΕΕ και οι Γείτονες της: Προς ανεύρεση νέων μορφών συνεργασίας”. Σε αυτή τη κρίσιμη συγκυρία, 45 διακεκριμένοι διανοούμενοι, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και δημοσιογράφοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των εξ ανατολάς και εκ νότου γειτόνων της. Διαβάστε κάποια από τα κείμενα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο (στα αγγλικά).

Bertelsmann Stiftung, Hello Neighbour! A new EU policy from Morocco to Azerbaijan, Spotlight Europe, # 2008/07, June 2008

Janis A. Emmanouilidis, Alternatives between Full Membership and Non-Membership – Fata Morgana or Silver Bullet?

Ibrahim A. Hegazy, The Barcelona Process: Do we Need A Revised Strategic Focus or A Revised Seeting of Priorities?

Iris Kempe, After the 2004 paradigm changes

Sami A. Khasawnih, Education

Dieter Kirschke, What Future for the Common Agricultural Policy?

Zaki Laidi, Union pour la Mediterranee: Dits et non-dits d’un projet incertain

Barbara Lippert, Alternatives between Full Membership and Non-membership – Fata Morgana or Silver bullet?

Antonio Missiroli The ENP five years on: Looking backward – and forward

Loukas Tsoukalis, European foreign policy begins with the neighbours

Catherine Wihtol de Wenden, Démographie, Immigration, Intégration

Το Συνέδριο υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Παιδεία και Πολιτισμός, Πρόγραμμα Jean Monnet.