Στην πρώτη συνάντηση του προγράμματος Open European Dialogue για το 2021 που διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχαν ως ομιλητές οι Ιωάννης Γρηγοριάδης, Κύριος Ερευνητής και Επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ και, Kristine Berzina, Senior Fellow, Alliance for Securing Democracy στο German Marshall Fund των ΗΠΑ (GMFUS).

Στη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν απόψεις και να ενημερωθούν για άλλες εθνικές και κοινοβουλευτικές προοπτικές σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Τι έχει αλλάξει όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική στη γειτονιά της ΕΕ; Ποιες τάσεις μπορούμε να περιμένουμε;
  • Ποιοι είναι οι πιο σχετικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν;
  • Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές και ποιες οι εθνικές προτεραιότητες σε αυτό το πολύπλοκο σύνολο;
  • Ποιοι είναι οι ουσιαστικοί τρόποι συμμετοχής των Βουλευτών στο ζήτημα;

OED120 POLICY DEEPDIVES

Οι διαδικτυακές συζητήσεις OED120 Policy Deep-Dives επιτρέπουν στους Βουλευτές να λαμβάνουν συνοπτική ενημέρωση, να θέτουν ερωτήσεις σε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και να συζητούν με τους συναδέλφους τους, ένα προκαθορισμένο θέμα κατά τη διάρκεια μιας βίντεο-κλήσης 120 λεπτών. Οι συζητήσεις συντονίζονται από επαγγελματίες με στόχο την ανάδειξη ουσιαστικών συζητήσεων. Οι Βουλευτές έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις τους με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, έχοντας ταυτόχρονα στη διάθεσή τους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις και να ζητήσουν διευκρινίσεις. Τα θέματα προς συζήτηση επιλέγονται είτε μέσα από άλλες δραστηριότητες του δικτύου ή προτείνονται από μέλη του δικτύου ή από το δίκτυο ερευνητών και εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος. Τα μέλη των κοινοβουλίων που ανήκουν στο δίκτυο μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλία για τις συναντήσεις αυτές και να προσφέρουν εθελοντικά την εμπειρία τους σε ένα θέμα της επιλογής τους.