Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Σπύρος Μπλαβούκος, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη στο ΕΛΙΑΜΕΠ και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο Pol Morillas, Διευθυντής του Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).

OED120 POLICY DEEPDIVES

Οι διαδικτυακές συζητήσεις OED120 Policy Deep-Dives επιτρέπουν στους Βουλευτές να λαμβάνουν συνοπτική ενημέρωση, να θέτουν ερωτήσεις σε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και να συζητούν με τους συναδέλφους τους, ένα προκαθορισμένο θέμα κατά τη διάρκεια μιας βίντεο-κλήσης 120 λεπτών. Οι συζητήσεις συντονίζονται από επαγγελματίες με στόχο την ανάδειξη ουσιαστικών συζητήσεων. Οι Βουλευτές έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις τους με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, έχοντας ταυτόχρονα στη διάθεσή τους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις και να ζητήσουν διευκρινίσεις. Τα θέματα προς συζήτηση επιλέγονται είτε μέσα από άλλες δραστηριότητες του δικτύου ή προτείνονται από μέλη του δικτύου ή από το δίκτυο ερευνητών και εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος. Τα μέλη των κοινοβουλίων που ανήκουν στο δίκτυο μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλία για τις συναντήσεις αυτές και να προσφέρουν εθελοντικά την εμπειρία τους σε ένα θέμα της επιλογής τους.