Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο “Migration in the Western Balkans – rethinking crisis narratives”, στο πλαίσιο του προγράμματος Migration, Integration and Governance Research Center (MIGREC), που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Βελιγράδι, στις 2 με 3 Φεβρουαρίου 2023.

Ο κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, καθηγητής Dragan R. Simić εκκίνησε το συνέδριο μαζί με την αντιπρύτανη και συντονίστρια του έργου MIGREC, καθηγήτρια Natalija Perišić.

Μεταξύ των συντονιστών, των εισηγητών και των συμμετεχόντων του συνεδρίου συμμετείχαν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες και ερευνητές στον τομέα της μετανάστευσης από όλες τις χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Κροατία) καθώς και από άλλες χώρες, (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία).

Το γνωστικό αντικείμενο της μετανάστευσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων εξετάζεται τις περισσότερες φορές στο πλαίσιο των αρνητικών δημογραφικών αλλαγών ενώ ίδια η περιοχή χαρακτηρίζεται συχνά ως ζώνη διέλευσης, ή “αποστολής”. Αναφέρεται επίσης και ως περιοχή όπου οι μετανάστες παρουσιάζονται ως απειλή για την ασφάλεια. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη αυτή αντίληψη, το συνέδριο στόχευε σε μια διαφορετική οπτική για τη μετανάστευση στην περιοχή. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα αποτελέσματα των επιστημονικών τους μελετών και συζήτησαν το πώς οι μεταναστευτικές ροές, οι διαδικασίες, οι σχέσεις και οι πρακτικές συμβάλλουν στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Ο εισηγητής, καθηγητής Russell King, εστίασε στα ζητήματα της θέσης των μεταναστευτικών σπουδών στις σύγχρονες συνθήκες, ενώ η δεύτερη εισηγήτρια, Αγγελική Δημητριάδη, παρουσίασε την επίδραση του Νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το Άσυλο της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Το συνέδριο πλαισιώθηκε από ένα πάνελ αναφορικά με την μετανάστευση στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσα από την κρίση, τη βία και τη μετανάστευση στις μετασυγκρουσιακές κοινωνίες, τις μεταβάσεις από την κανονικότητα στην παρατυπία και τις αφηγήματα κρίσεων.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, να δικτυωθούν και να συζητήσουν ευκαιρίες και προκλήσεις για τη βελτίωση της έρευνας, της πολιτικής και της πρακτικής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.