Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάννη Αρμακόλα, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αλβανία στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δικτύωσης και διάδοσης για το H2020 MIGREC μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου 2023. Το έργο MIGREC ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου 2023 και κύριος σκοπός του ήταν η δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου αφιερωμένου στη μετανάστευση υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών. Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συντόνισε μια σειρά από επισκέψεις δικτύωσης και διάδοσης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στην επίσκεψη αυτή η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου και τις προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ του MIGREC και αρκετών ιδρυμάτων της περιοχής με έμφαση στην ερευνητική δραστηριότητα και τη συνεργασία για την εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης για προγράμματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση.

Στην Αλβανία, τις παρουσιάσεις πραγματοποίησε ο Δρ. Παναγιώτης Πασχαλίδης, ερευνητής στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Στις 5 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση στα γραφεία του Αλβανικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (AIIS) και μιας ομάδας ερευνητών που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τρόπους συνεργασίας με το MIGREC στο μέλλον. Στις 6 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη παρουσίαση στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Epoka των Τιράνων. Το κοινό αποτελούνταν από πολυάριθμους καθηγητές και φοιτητές του τμήματος και την παρουσίαση ακολούθησε ζωηρή συζήτηση σχετικά με θέματα μετανάστευσης και γενικότερα τις πολιτικές στα Δυτικά Βαλκάνια. Η τρίτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο των Τιράνων και στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Το κοινό αποτελούνταν επίσης από πολυάριθμους καθηγητές και φοιτητές που έθεσαν ζητήματα σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τα μελλοντικά έργα του MIGREC. Σε όλες τις περιπτώσεις, έγινε εκτενής παρουσίαση των τρόπων σύνδεσης με τη MIGREC μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας της.