Στις 6-7 Δεκεμβρίου 2019, το ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator European Dialogue, συγκέντρωσε 23 Μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων από 13 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες στη Βιέννη για να συζητήσουν τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση είναι διαθέσιμες εδώ.